Y Blanhigfa

Adeiladwyd gardd furiog yn lle planhigfa wreiddiol yr ystâd ddechrau’r 1900au. Roedd yr Ardd Furiog yn cael ei defnyddio i gynhyrchu ffrwythau a llysiau ar gyfer y teulu Bute pan oeddent yn aros yn y castell.

Crëwyd border newydd hefyd sy’n ymestyn ar hyd y wal frics coch brydferth. Mae’r border yn cynnwys rhosod, planhigion border cymysg â diddordeb tymhorol ar gyfer peillwyr a rhai rhywogaethau a oedd wedi plannu gan Pettigrew o fewn y parc.

Mae Planhigfa Parc Bute wastad wedi bod yn brysur ac yn llawn stoc planhigion – dyma rai Parciau Caerdydd yn y 1960au:

Mae’r blanhigfa’n cael ei defnyddio o hyd, gan dyfu miloedd o blanhigion gwely a chyflenwi planhigion a choed ar draws parciau Caerdydd a chanol y ddinas.

Ceir mwy o wybodaeth yma am blanhigion sydd ar werth yn y blanhigfa.

Mae dail salad ffres blasus yn cael eu tyfu a’u gwerthu trwy gydol y flwyddyn gan Ardd Salad Caerdydd, menter gymdeithasol nid er elw o fewn Planhigfeydd Parc Bute.

Nod y project yw datblygu sgiliau garddwriaethol, gwella sgiliau cymdeithasol a magu hyder ac mae’n gweithio gyda cheiswyr lloches, ffoaduriaid ac unigolion â salwch meddwl.