Digwyddiadau

Mae Parc Bute yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau mawr a bach trwy gydol y flwyddyn – mae bob amser rywbeth i’w wneud! Porwch drwy ein rhestr o ddigwyddiadau arfaethedig i gael mwy o fanylion.

Gallai fod angen prynu tocynnau ar gyfer rhai o’n digwyddiadau.

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Digwyddiadau, Teithiau Tywys a Sesiynau Cadwraeth

Dysgwch am goed Parc Bute, ewch ar daith drwy blanhigfa Parc Bute, gwnewch fasged grog, mwynhewch ddiwrnod hwyliog allan gyda’r teulu neu helpwch yn un o’n sesiynau cadwraeth. Mynnwch gip ar y rhestr ddigwyddiadau isod.

I ddarllen mwy am y rasbarciau wythnosol ewch i’w gwefan.

Daw'r rhestrau digwyddiadau hyn o caerdyddawyragored.com