Llwybrau

Mae amrywiaeth o deithiau cerdded a llwybrau ar hyd a lled y parc sy’n rhad ac am ddim, yn llawn hwyl ac yn addas i bob math o dywydd. P’un a ydych gyda’r teulu neu ar eich pen eich hun, dewch i archwilio’r 130 erw o dir a:

  • Darganfod hanes y parc.
  • Dysgu am ein gardd goed.
  • Chwilio am gerfluniau.
  • Chwarae ar y llwybr pren.
  • Neu gymryd rhan mewn her ffitrwydd hyd yn oed.

Mae rhywbeth i bawb ei fwynhau!