Toiledau a chyfleusterau newid cewynnau

Mae cyfleusterau toiled yn y parc yn y lleoliadau canlynol:

Ystafelloedd Te Pettigrew

Mae’r toiledau yn yr ystafelloedd te yn cynnwys cyfleusterau i’r anabl a chyfleusterau newid cewynnau.

Gweler mwy o wybodaeth am Ystafelloedd Te Pettigrew

The west lodge entrance and Pettigrew Tea rooms

Ciosg y Tŷ Haf

Ar gyfer pobl anabl y mae’r toiledau yn y ciosg [deiliaid allweddi RADAR yn unig]. Oherwydd cyfyngiadau draenio ar y safle, nid oes toiledau cyhoeddus cyffredinol yn y ciosg.

Gweler mwy o wybodaeth am Giosg y Tŷ Haf

Caffi’r Ardd Gudd

Mae toiledau, toiledau i'r anabl a chyfleusterau newid babanod yn y Secret Garden Café.

Gweld rhagor o wybodaeth am y Secret Garden Café.

Canolfan ymwelwyr

Mae’r toiledau yn y ganolfan yn cynnwys cyfleusterau i’r anabl ac i newid cewynnau.

Mae’r ganolfan ar agor i’r cyhoedd trwy trefniant neu digwyddiadu y parc

Gweler mwy o wybodaeth am y Ganolfan Ymwelwyr