Trefnu Digwyddiad

Mae Parc Biwt yn trefnu pob math o ddigwyddiadau - popeth o ddigwyddiadau bach gan grwpiau cymunedol, rasys hwyl a theithiau cerdded wedi’u noddi, i ddigwyddiadau mawr fel Diwrnod y Lluoedd Arfog ac arddangosfeydd Tân Gwyllt. 

Mae yna safleoedd o wahanol faint ar gael i’w logi, pob un yn addas ar gyfer digwyddiadau o bob lliw a llun,

Er mwyn helpu’r trefnwyr i ddewis y lleoliad mwyaf addas ac i ddeall y gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ym mharciau a mannau agored Caerdydd, rydym wedi llunio Llawlyfr ar gyfer Trefnwyr Digwyddiadau.

Ffurflen Gais Digwyddiad Ffuflen indemnio
 • Yng nghanol y ddinas
 • Parcdiroedd prydferth
 • Hygyrch dros ben
 • Yn addas ar gyfer digwyddiadau mawr a bach

Gwybodaeth am bob man penodol yn y parc

Cae Cooper

Mae Cae Cooper yn rhan ddeheuol Parc Bute. Mae’r safle glaswelltog mawr agored hwn yn boblogaidd iawn ar gyfer digwyddiadau a gwyliau.  Mae dau bwynt troi hammerhead grasscrete a sawl pwynt dŵr untro ar gyfer digwyddiadau ar gael yng Nghae Cooper i wasanaethu digwyddiadau. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:

 • Cyngherddau a gwyliau dydd
 • Teithiau cerdded / rasys / reidiau beic elusennol
 • Partïon preifat neu gorfforaethol
 • Digwyddiadau cymunedol gyda seilwaith cymedrol

Mae’r safle yn dod dan Drwydded Safle Parc Bute.

 
Maint
26,000 metr sgwâr
Mesuriadau
Tua. 300 m x 80 m
 

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am safle Cae Cooper Cyfyngiadau Digwyddiadau Cae Cooper Cynllun y Cam Adeiladu

Lawnt y Berllan

Mae Lawnt y Berllan yng nghanol Parc Bute.  Mae’r safle gyferbyn â Chanolfan Ymwelwyr Parc Bute. Mae’r safle digwyddiadau yn ardal laswelltog gwastad a amgylchynir gan goed tua’r de a wal frics y blanhigfa tua’r gogledd. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:

 • Teithiau cerdded / rasys elusennol
 • Partïon preifat neu gorfforaethol
 • Digwyddiadau cymunedol / teuluol gyda seilwaith cyfyngedig

Mae’r safle yn dod dan Drwydded Safle Parc Bute.

 

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am Lawnt y Berllan Mynediad at Lawnt y Berllan a'r Ganolfan Ymwelwyr

Lawnt y Berllan

Mae Lawnt y Berllan yng nghanol Parc Bute.  Mae’r safle gyferbyn â Chanolfan Ymwelwyr Parc Bute. Mae’r safle digwyddiadau yn ardal laswelltog gwastad a amgylchynir gan goed tua’r de a wal frics y blanhigfa tua’r gogledd. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:

 • Teithiau cerdded / rasys elusennol
 • Partïon preifat neu gorfforaethol
 • Digwyddiadau cymunedol / teuluol gyda seilwaith cyfyngedig

Mae’r safle yn dod dan Drwydded Safle Parc Bute.

 

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am Lawnt y Berllan Mynediad at Lawnt y Berllan a'r Ganolfan Ymwelwyr

Gerddi Sophia

Sophia Gardens aerial viewMae Gerddi Sophia yn barcdir rhestredig gradd II ar gofrestr parciau a gerddi hanesyddol Cadw. Mae’r parcdir i’r de o faes parcio talu ac arddangos Gerddi Sophia gyda mynediad i gerbydau drwy Glos Sophia, oddi ar Cathedral Rd. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:

 • Teithiau cerdded / rasys /reidiau beic elusennol
 • Partïon preifat neu gorfforaethol
 • Digwyddiadau cymunedol gyda seilwaith cyfyngedig /cymedrol
 • Digwyddiadau theatr awyr agored
 • Maes parcio gorlif mewn cysylltiad â digwyddiadau ym Mharc Bute neu Gastell Caerdydd

Mae’r safle yn dod dan Drwydded Safle Gerddi Sophia.

 
Maint
5000 metr sgwâr
Mesuriadau
Tua 79m x 52m
 
Sophia gardens area plan

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am Ardal Digwyddiadau Gerddi Sophia Amodau Trwydded Safle Gerddi Sophia Adroddiad Prawf Trydan Gerddi Sophia Rhan 2 Adroddiad Prawf Trydanol Gerddi Sophia Templed Cynllun Cam Adeiladu Gerddi Sophia Sleidiau Sefydlu Safle Gerddi Sophia

Caeau Chwaraeon y Gored Ddu

Aerial view of Blackweir sports pitches Caiff Caeau Chwaraeon y Gored Ddu eu defnyddio’n rheolaidd ar gyfer criced, pêl-droed a rygbi ac mae’n rhaid ystyried hynny wrth eu defnyddio fel safle digwyddiad. Mae’r rhain wedi’u nodi ar gynllun sylfaenol yr ardal digwyddiadau. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:
 • Digwyddiadau tân gwyllt
 • Digwyddiadau cymunedol gyda seilwaith cymedrol
 • Twrnamaint chwaraeon
Mae’r safle hwn yn dod dan Drwydded Safle Parc Bute

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am Caeau Chwaraeon y Gored Ddu

Mynediad i’r castell

It is essential that events planned for Cardiff Castle contact Bute Park as early as possible to request access through the park. Event performances taking place in Cardiff Castle attract additional costs if they require use of Bute Park, i.e. for event service routes, audience access routes and/or back of house production areas. The event space can be used for:
 • Llwybrau i wasanaethu’r digwyddiad
 • Llwybrau mynediad i’r gynulleidfa drwy Borth y Gogledd
 • Ardaloedd cynhyrchu gefn llwyfan
 • Allanfeydd brys
Mae’r safle hwn yn dod dan Drwydded Safle Parc Bute

Dogfennaeth y safle

Gwybodaeth am mynediad i’r castell

Ffurflen Gais Digwyddiadau

Os bwriedir cynnal eich digwyddiad chi ym Mharc Biwt, llenwch a dychwelyd eich cais i parcbiwt@caerdydd.gov.uk

Os bwriedir i’ch digwyddiad gael ei gynnal mewn parc arall neu fan agored yng Nghaerdydd anfonwch eich ffurflen gais i parksandsportsevents@caerdydd.gov.uk