Trefnu Digwyddiad

Gellir cynnal pob math o ddigwyddiadau ym Mharc Bute, o ddathliadau bach i grwpiau cymunedol, rasys rhedeg a theithiau cerdded elusennol i ddigwyddiadau mawr fel Sioe Flodau’r RHS, Cwpan y Byd y Digartref a Sbarcs yn y Parc.

Ceir nifer o leoedd digwyddiadau gwahanol i’w llogi, gyda phob un yn addas i wahanol fathau a meintiau digwyddiad.

Mae cynllunio a threfnu da yn hanfodol er mwyn cynnal digwyddiad sy'n ddiogel a hwylus.

Bydd yr adran hon o'r wefan yn helpu trefnwyr i ddewis y lleoliad mwyaf addas a deall y gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynnal digwyddiadau ym mharciau a mannau agored Caerdydd.

Cymerwch olwg ar y canllaw A i Y hwn i’ch helpu i gyflwyno eich cais am ddigwyddiad. Rydym wedi ceisio cysylltu’r holl adrannau i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Fe welwch hefyd ddolenni i dudalennau priodol ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Canllaw digwyddiadau Ffurflen Gais Digwyddiad Ffuflen indemnio
  • Yng nghanol y ddinas
  • Parcdiroedd prydferth
  • Hygyrch dros ben
  • Yn addas ar gyfer digwyddiadau mawr a bach

Gwybodaeth am bob man penodol yn y parc

Canllaw Digwyddiadau A-Y

Rydym wedi llunio rhestr ddealladwy o ganllawiau digwyddiad er mwyn helpu i gefnogi eich cais.

Darllenwch y canllaw cyn cyflwyno eich cais.

Ffurflen Gais Digwyddiadau

Os bwriedir cynnal eich digwyddiad chi ym Mharc Biwt, llenwch a dychwelyd eich cais i parcbiwt@caerdydd.gov.uk

Os bwriedir i’ch digwyddiad gael ei gynnal mewn parc arall neu fan agored yng Nghaerdydd anfonwch eich ffurflen gais i parksandsportsevents@caerdydd.gov.uk