COVID-19 (Diweddarwyd 11.05.20)

Cyhoeddwyd 24th Maw, 2020

Bydd Parciau Caerdydd yn aros ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn deall y rôl y gallant ei chwarae o ran cynorthwyo lles yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy’n ymweld â’n parciau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arafu neu atal trosglwyddo COVID-19 o berson i berson.

Os na ddilynir rheolau ymbellhau cymdeithasol yn ein parciau, efallai bydd rhaid i ni adolygu’r sefyllfa hon ac yna gallent gael eu cau i’r cyhoedd.

Felly, rydym yn annog pobl i osgoi unrhyw gasgliadau mawr o bobl, ac i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol, fel y gall parciau aros ar agor.

Coronafeirws – Canllawiau ar gyfer mynediad i fannau gwyrdd

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gadael y Cartref i Ymarfer Corff (Diweddarwyd ddiwethaf ar 11 Mai 2020)

Canllawiau ar gyfer defnyddio mannau gwyrdd a diogelu eich hun ac eraill (diweddarwyd ddiwethaf ar 1 Mai 2020)

Dilynwch y canllawiau canlynol er mwyn cadw’n ddiogel:

  • Arhoswch yn lleol a defnyddiwch fannau agored ger eich cartref lle bo modd – peidiwch â theithio’n ddiangen
  • Dylech fynd allan ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch aelwyd eich hun yn unig
  • Cadwch o leiaf 2 fetr ar wahân i unrhyw un y tu allan i’ch cartref ar bob adeg
  • Mae grwpiau o fwy na dau berson mewn parciau neu fannau cyhoeddus eraill wedi’u gwahardd a bydd yr heddlu’n gorfodi hyn
  • Os oes gennych ardd, gwnewch ddefnydd o’r lle ar gyfer ymarfer corff ac awyr iach
  • Cymerwch ragofalon hylendid pan fyddwch y tu allan, a golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn mynd yn ôl i mewn i’ch cartref
  • Os ydych yn mynd â’ch ci am dro mewn ardaloedd a ddefnyddir gan bobl eraill, dylech gerdded eich ci ar dennyn er mwyn sicrhau eich bod yn cadw 2 fetr ar wahân i eraill yn ddiogel. Ceir mwy o arweiniad ar gyfer perchnogion anifeiliaid anwes yma

Canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siop Blanhigion Ar Gau

Mae Siop Blanhigion Parc Bute ar gau ar hyn o bryd i gwsmeriaid yn sgil pandemig Covid-19. Rydym yn adolygu ein trefniadau gweithredu a byddwn yn ail-ddechrau gwerthu’n fasnachol pan fydd hynny yn bosibl.

Diolch am eich cydweithrediad.

Tîm Parc Bute