Defnyddio Parc Bute yn ystod pandemig Covid-19

Cyhoeddwyd 10th Rhag, 2021

Mae Parciau Caerdydd yn parhau i fod ar agor yn ystod pandemig Covid-19 ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd da a llesiant dinasyddion. Mae Parc Bute yn parhau i fod yn rhan boblogaidd o drefn ddyddiol pobl yn ystod y cyfnod cloi ond mae’n hanfodol bod canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn er mwyn rheoli’r risg heintio gan y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19.

Cloi’r Parc

Yn dilyn y digwyddiadau yr wythnos ddiwethaf penderfynwyd ailgyflwyno’r broses o gloi Parc Bute gyda’r nos.  Mae hyn yn golygu y bydd gât y parc yn cael ei gloi 30 munud cyn machlud haul y dydd Sul canlynol. Bydd y gât yn cael ei agor bob bore erbyn tua 7am.

Toiledau cyhoeddus ym Mharc Bute

Mae toiledau cyhoeddus yn cael eu cydnabod o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru fel cyfleusterau sydd â risg uchel o gael eu halogi gan hylifau corfforol sy’n cynnwys y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19. O ganlyniad, maent wedi eu cau ar sail iechyd y cyhoedd.

Mae cyfleusterau toiled ar gael yn y Secret Garden Café ac yn yr Ystafelloedd Te Pettigrew ar ei newydd wedd.

Mae’r toiledau ym Mharc Bute yn cael eu gweithredu a’u rheoli gan ein deiliaid consesiynau arlwyo, nid gan y Cyngor ei hun.  Mae’r Cyngor yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu busnesau preifat yn sgil yr argyfwng pandemig ac yn cefnogi ein tenantiaid i agor y toiledau cyhoeddus pan fydd yn ddiogel ac yn ymarferol iddynt wneud hynny. 

Rydym yn cydnabod yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i ddefnyddwyr y parc ond mae’n rhaid i ni sicrhau mai diogelwch y cyhoedd yw’r brif flaenoriaeth o hyd. Gan fod pobl yn cael eu hannog i aros yn lleol, rydym yn hyderus y gellir cynllunio defnyddio Barc Bute heb fod cyfleusterau toiled ar y safle ar hyn o bryd.  

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Bute wedi’i chau ar hyn o bryd i ymwelwyr ac ar gyfer archebion cynadleddau. Rydym yn adolygu ein trefniadau a byddwn yn ailagor pan fo’n bosibl.

Diolch am eich cydweithrediad.

Tîm Parc Bute