Rheolau’r parc

Caiff Parc Bute ei ddefnyddio gan lawer o grwpiau gwahanol o bobl. Byddwch yn ystyriol o’r parc ac ymwelwyr eraill a dangoswch barch tuag atynt.

Mae’r parc yn rhoi llwybr deniadol i ymwelwyr a chymudwyr gyrraedd a gadael canol dinas Caerdydd.

I helpu i wneud y parc yn lle hamdden diogel a dymunol i bawb, dilynwch ein Cod Ymddygiad.

Diolch am eich cydweithrediad a gobeithio y byddwch yn mwynhau eich ymweliad.