Canfod Metel

Cyhoeddwyd 28th Mai, 2020

Caniateir hyn ar yr amod bod y person yn aelod o Glwb Sganio Caerdydd. Gofynnir i aelodau gario eu cerdyn aelodaeth gyda nhw wrth ganfod metel fel y gallwch ei ddangos os bydd staff y parc yn gofyn i’w weld.