Siop Blanhigion

Dewch â chalon werdd y ddinas i mewn i’ch cartref a’ch gardd.

Mae llawer o’r planhigion yn cael eu tyfu yn y blanhigfa naill ai o hadau neu o doriadau wedi’u cymryd o barciau’r ddinas. Mae ychydig o’r stoc yn dod o gyflenwyr ag enw da ac yn cael eu meithrin yma.

Plant Shop

Rydym yn cyflenwi:

  • Planhigion gwely blodau ac awyr agored eraill
  • Basgedi crog a chynwysyddion wedi’u llenwi
  • Planhigion ar gyfer basgedi
  • Llwyni a blodau lluosflwydd
  • Planhigion bwytadwy
  • Perlysiau
  • Bylbiau

Bydd ein staff gwybodus yn hapus i gynnig cyngor arbenigol a’ch helpu i ddewis y planhigyn perffaith.

Croesewir ymholiadau masnach cysylltwch â ni

Prisiau

Mae ein prisiau’n gystadleuol iawn gan nad oes unrhyw gostau cludo a chaiff y siop blanhigion ei chynnal gan dîm o wirfoddolwyr.

Caiff yr elw o werthu’r planhigion ei fuddsoddi yn ôl i’r Blanhigfa ei hun. Mae 10% o’r elw a wneir trwy werthu poinsettias adeg y Nadolig yn cael ei roi i elusen yr Arglwydd Faer bob blwyddyn.

Ein lleoliad

Mae Planhigfeydd Parc Bute yng nghanol Parc Bute gerllaw’r Ganolfan ymwelwyr a Chaffi’r Ardd Gudd. Taith gerdded fer ydym o fynedfa Pont y Mileniwm yn y gorllewin, a mynedfa Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/Pont Fishers yn y dwyrain.

Does dim mynediad i gerbydau er mwyn casglu eich planhigion o’r siop. Siaradwch ag aelod o’n staff os hoffech chi gael help gydag archebion mwy sylweddol.

An aerial view over the Education Centre and Nursery

Blog Siop Blanhigion

 

No news articles

Ar agor bob dydd Mercher, dydd Sadwrn a Dydd Sul.

10am i 3pm

Tystysgrifau Rhodd

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n dwlu ar blanhigion? Beth am roi anrheg ychydig yn wahanol iddo/iddi? Yr anrheg berffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

Mae Tystysgrifau Rhodd bellach ar gael ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute.

Gwirfoddolwch yn y blanhigfa

Rhagor o wybodaeth..

Y Blanhigfa

Datblygwyd Planhigfeydd Parc Bute yn wreiddiol fel gardd gegin a lle storfa cynnyrch i fwydo’r teulu Bute a’u staff.

Mae’r planhigfeydd bellach yn cynhyrchu ac yn dosbarthu miloedd lu o blanhigion ar gyfer y ddinas.

Toreth o liwiau a gweithgarwch ar adegau tyfu brig

Mae’r blanhigfa weithredol ar gau i’r cyhoedd ond yn aml rydym yn cynnal teithiau tywys fel y gallwch weld yr hyn sy’n mynd ymlaen y tu ôl i’r llenni.