Caffi’r Ardd Gudd

Mae cymuned wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Caffi annibynnol yng nghanol Parc Bute yw’r Caffi’r Ardd Gudd, sydd â gwerthoedd amgylcheddol mawr.  Maen nhw’n fusnes ag achrediad Allwedd Werdd. 

Mae’r caffi yn arbenigo mewn defnyddio cynhwysion lleol, tymhorol ac organig. Mae popeth yn cael ei wneud â llaw gan y tîm anhygoel. Mae’r caffi yn cynnig coffi arbenigol, o wahanol rostwyr coffi arbenigol dethol ac yn sicrhau tryloywder cadwyn gyflenwi wrth ddewis cyflenwyr.

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaethau Wildlife de a gorllewin Cymru, mae Caffi’r Ardd Gudd yn cyfrannu 0c o bob diod boeth a werthir i gefnogi’r gwaith gwych maen nhw’n ei wneud. Y caffi oedd yn gyfrifol am ysgogi ac arwain prosiect Perllan Gymunedol Parc Bute – darllenwch fwy a chefnogi’r prosiect yma.

Mae toiledau (gan gynnwys i bob anabl a chyfleusterau newid cewynnau) ar gael.

INSTAGRAM *** TWITTER *** FACEBOOK

Oriau agor y gaeaf:

  • Dydd Mercher – Dydd Llun 9:00-5:00pm
  • Dydd Mawrth – ar gau, diwrnod pobi