Rheoli Parciau

Enillodd Parc Bute y statws Baner Werdd am y tro cyntaf yn 2008 ac mae wedi ei chynnal bob blwyddyn ers hynny.

Lleolir y tîm yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Bute ac mae’n darparu swyddogaethau a gwasanaethau i gefnogi’r canlynol:

Cwrdd â Thîm Safle Parc Bute

 

Julia Sas

Rheolwr Parc Bute

Meriel Jones

Swyddog Addysg

Jenny Bradley

Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu

Ceidwad Parc Bute

Ceidwad Parc Bute

Sam Murphy

Canolfan Ymwelwyr / Siop Blanhigion (rhan amser)

Mae Adran y Parciau yn rheoli swyddogaethau eraill fel y blanhigfa, coedyddiaeth, cynnal a chadw’r tiroedd, cynnal a chadw’r caeau chwaraeon a'r gwasanaeth ceidwaid parciau trefol ar sail dinas gyfan. Y Gwasanaethau Cymdogaeth sy’n rheoli sbwriel a chasglu gwastraff.

Gwobr y Faner Werdd a Chynllun Rheoli Parc Bute

Swyddogaeth bwysig arall sydd gan dîm y safle yw cynhyrchu Cynllun Rheoli Parc Bute, sy'n un o ofynion cynllun y Faner Werdd.

Enillodd Parc Bute y statws Baner Werdd am y tro cyntaf yn 2008 ac mae wedi ei chynnal bob blwyddyn ers hynny.

Cymerwch olwg ar y fersiwn gyfredol o gynllun rheoli'r parc

Dyfarniadau rheoli a dderbyniwyd gan Barc Bute

Mae Parc Bute yn falch o fod wedi cael ei gydnabod am ei safonau rheoli uchel ar draws nifer o feysydd.

 

EnwDyddiad derbynNodiadauDolen at ragor o wybodaeth
Gwobr y Faner Werdd2008 – cyfredolTrwy’r safleGwobr y Faner Werdd
Lefel 4 y Ddraig Werdd2013 – cyfredolCanolfan Ymwelwyr Parc ButeGwobr y Ddraig Werdd
Achrediad Safle Treftadaeth Werdd2014 – cyfredolTrwy’r safleAchrediad Safle Treftadaeth Werdd
Y Goriad Gwyrdd2019 – cyfredolCanolfan Ymwelwyr Parc ButeY Goriad Gwyrdd
Green Flag

Os hoffech gysylltu â'r tîm rheoli ar y safle, e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk