Cefnogi Parc Bute

Mae gofalu am gasgliadau o goed a phlanhigion arbennig mewn gardd hanesyddol yn gyfrifoldeb mawr.

Mae’r arian a godwn yn hanfodol i gynnal Parc Bute ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Os hoffech chi ein helpu i ofalu am Barc Bute trwy roi rhodd, bydd eich cyfraniad yn cael ei werthfawrogi’n fawr a’i ddefnyddio mewn modd call.

A ydych yn frwdfrydig am Barc Bute?

Ymunwch a Gyfeillion Parc Bute

Gadael rhywbeth ar eich ôl

Diogelwch un o hoff fannau gwyrdd Caerdydd trwy adael rhodd yn eich ewyllys.

Ni fydd gadael ôl o’r fath yn costio ceiniog i chi tra y byddwch yn byw ond bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal y parc ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

I gael trafodaeth anffurfiol am sut gallwch chi gefnogi Parc Bute yn eich ewyllys, cysylltwch â Rheolwr Parc Bute a fydd yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Treftadaeth fyw

Bu cyfraniadau gan ddau unigolyn a oedd yn dwlu ar Barc Bute yn helpu i sefydlu cychod gwenyn a chynorthwyo gwenwynwyr lleol, Nature’s Little Helpers, i fentora cyflogeion brwd y parc.

Gellir prynu mêl Parc Bute yn uniongyrchol o Ganolfan Addysg Parc Bute ac Ystafelloedd Te Pettigrew.

Rhagor am wenyn Parc Bute.

Some of Bute Parks Honey on Sale