Gyrru

Cyhoeddwyd 28th Mai, 2020

Mae rhaid i sawl math o gerbydau gael mynediad i Barc Bute er mwyn galluogi gwaith rheoli a gweithredu’r parc o ddydd i ddydd. Caiff mynediad i bob cerbyd ei reoli trwy ddefnyddio system rheoli bolardiau yn y fynedfa gerbydau i sicrhau diogelwch ymwelwyr, anifeiliaid a phlanhigion. Sylwer bod cyfyngiad cyflymder 5 mya ar waith yn y parc.