Nofio

Cyhoeddwyd 28th Mai, 2020

Mae bedd-faenio neu ‘tombstoning’ a nofio wedi eu gwahardd ym Mhont y Gored Ddu. Mae gwrthrychau cudd yn beryglus iawn a gall y sioc a geir o nofio mewn dŵr oer eich LLADD. Mae dim ond hanner peint o ddŵr yn eich ysgyfaint yn ddigon ichi ddechrau boddi. Arhoswch ar y lan yn ddiogel.