Eiddo Coll

Cyhoeddwyd 28th Mai, 2020

Dylid rhoi eiddo coll i aelod o staff Canolfan Ymwelwyr Parc Bute. Ffoniwch 029 2089 3720.

Caiff ffonau symudol, allweddi a waledi/pyrsiau eu cadw am ychydig ddyddiau cyn eu rhoi i’r heddlu.