E-sgwteri

Cyhoeddwyd 8th Medi, 2020

Mae’n anghyfreithlon defnyddio e-sgwter ym Mharc Bute.

Mae e-sgwteri wedi eu categoreiddio fel ‘cludwyr modur’ ac wedi eu diffinio’n gyfreithiol fel cerbydau modur. Mae’n anghyfreithlon i fynd arnynt mewn ardaloedd sy’n cael eu defnyddio gan gerddwyr, beicwyr a marchogion ceffylau. Mae hyn yn cynnwys parciau. Cyngor Caerdydd yw’r tirfeddiannwr ac nid yw’n rhoi ei ganiatâd iddynt gael eu defnyddio. Os gwelwch ddefnydd anghyfreithlon ar e-sgwteri ym Mharc Bute gallwch adrodd am hyn drwy gyfrwng ein ffurflen adrodd am ddigwyddiad neu wrth Heddlu De Cymru un ai drwy ffonio 101 neu drwy e-bostio publicservicecentre@south-wales.pnn.police.uk