Taith Cerdded a Chofio 10th Hydref , 2021

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Mae’r Daith Cerdded a Chofio yn daith gerdded noddedig sy’n ystyriol o deuluoedd ac yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt. Mae’n rhad ac am ddim i gofrestru ac yn hygyrch i bawb.  

Ar ôl misoedd ar wahân, mae hwn yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd gyda ffrindiau a theulu a cherdded dros anwyliaid y mae dementia yn effeithio arnynt, tra’n codi arian ar gyfer gwasanaethau dementia ac ymchwil hanfodol. 

Yn y Daith Cerdded a Chofio byddwn yn cerdded dros ein mamau. Dros ein teidiau. Dros ein hanwyliaid na allem eu cofleidio un tro olaf ac i’r rhai sy’n dal i fod gyda ni ond yn wynebu effeithiau dinistriol y pandemig. Cerddwn dros fyd heb ddementia. Dros bwy fyddwch chi’n cerdded? 


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   10th Hydref , 2021 - 10th Hydref , 2021

   10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute