Taith Cerdded a Chofio 17th Medi , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Mae Taith Atgofion yn daith gerdded a noddir sy’n addas i deuluoedd ac yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth go iawn i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt. Mae’n rhad ac am ddim i gofrestru ac yn hygyrch i bawb.  

Mae hwn yn gyfle gwych i ddod ynghyd â ffrindiau a theulu a cherdded ar ran anwyliaid y mae dementia yn effeithio arnynt, wrth godi arian i roi cymorth a gobaith iddynt.

Yn y Daith Atgofion byddwn yn cerdded dros ein mamau. Byddwn yn cerdded dros ein teidiau. Byddwn yn cerdded dros unrhyw un y mae dementia yn effeithio arnynt nawr, ac yn y dyfodol. Dros bwy fyddwch chi’n cerdded?


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

17th Medi , 2023 - 17th Medi , 2023 10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute