Castell Caerdydd

Castell Caerdydd yw un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac mae iddo arwyddocâd rhyngwladol.

Wedi ei leoli yng nghalon y ddinas, o fewn parcdiroedd prydferth, mae waliau’r Castell a’r tyrrau tylwyth teg yn celu 2,000 mlynedd o hanes.

Wedi’u lleoli fel y maent, ochr yn ochr, efallai nad yw’n syndod bod Castell Caerdydd a Pharc Bute yn rhannu hanes cyffredin. Mae ‘ysgyfaint gwyrdd’ rhestredig Gradd 1 Caerdydd bellach yn barc cyhoeddus poblogaidd ond roedd unwaith yn ardd bleser breifat y Castell, a grëwyd ar gyfer trydydd Ardalydd Bute.