Ar y Bws Dŵr

Mae’r gwasanaeth bws dŵr yn ddull unigryw llawn hwyl o deithio i’r parc.

Mae dau wasanaeth yn rhedeg o’r parc.

I gael manylion amserlen arferol (yn amodol ar lif yr afon) ewch i’w gwefannau:

  • Aquabus neu ffoniwch y cwch yn uniongyrchol ar 07500 556556, am ragor o wybodaeth
  • Cardiff Boat neu ffoniwch y cwch yn uniongyrchol ar 07445 440874, am ragor o wybodaeth

Nodwch fod y gwasanaeth yma yn ddibynnol ar y tywydd.