Cerfluniau

Mae un cerflun ar hugain i’w darganfod ar hyd a lled y parc. Fe’u crëwyd gan sawl artist, yn aml gan ddefnyddio coed marw oddi fewn y parc.