Hoffech chi roi mainc yn rhodd?

Cyhoeddwyd 14th Medi, 2021

Diolch i bawb sydd wedi cysylltu ynglŷn â chynllun seddi rhodd hyd yma.

Fel y gallwn archebu ein meinciau a’u gosod y flwyddyn ariannol hon (erbyn diwedd mis Mawrth) dim ond tan diwedd mis Tachwedd 2021 y byddwn yn derbyn ceisiadau am feinciau.

Os hoffech fwrw ymlaen â gwneud rhodd eleni cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu trefnu hyn gyda chi mewn da bryd.   Mae rhestr argaeledd a ffurflenni cais wedi’u diweddaru ar gael ar ein gwefan.

Bydd y cynllun yn ailagor ar 1 Ebrill 2022 ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Mae nifer o feinciau yn y parc wedi dod i ddiwedd eu hoes ac mae lleoliadau newydd ar gael ar gyfer rhoi mainc yn rhodd.

Mae neilltuo mainc yn ffordd berffaith o ddathlu rhywun annwyl, i gofio carreg filltir neu hyd yn oed fel anrheg briodas. Bydd y fainc yn cynnwys plac i gofnodi’ch eiliadau annwyl. Gyda meinciau a seddi ar hyd a lled y parc mae gennym lawer o leoliadau i ddewis ohonynt.

Cliciwch yma am restr lawn o feinciau, eu lleoliadau a’u prisiau.

I roi mainc, darllenwch ein Telerau ac Amodau llawn a llenwch Ffurflen Gais.