Cyrsiau Chwilota am Fwyd yn yr Hydref ym Mharc Bute 29th Hydref , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ymunwch â ni am daith gerdded chwilota am fwyd o amgylch tiroedd bendigedig Parc Bute, lle byddwn yn dysgu am y planhigion a’r madarch bwytadwy gwyllt a ddarganfyddwn.

Yn ystod y daith gerdded, byddwn yn stopio am luniaeth ysgafn a byddwn yn gorffen y dydd gyda chinio bwyd gwyllt blasus yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni wedi’i ddarganfod. Mae ein bwyd i gyd yn dymhorol, felly bydd yr hyn y byddwn yn ei wneud yn dibynnu ar y tywydd diweddar a’r hyn sy’n tyfu yr adeg yna o’r flwyddyn. Yn y Gwanwyn byddwn yn defnyddio’r llysiau gwyrdd gwyllt ffres ac yn yr Hydref y casgliad o fadarch gwyllt blasus sydd yn y parc.

Ar ôl y cwrs byddwn yn e-bostio rhestr o bopeth rydyn ni wedi siarad amdano ar y dydd; i’ch helpu i gofio’r hyn rydych wedi ei ddysgu.

Dyddiadau/Amseroedd:
Dydd Sadwrn 17 Medi; 12pm-3.30pm

Dydd Gwener 30 Medi; 11am-2.30pm

Dydd Gwener 14 Hydref: 11am-2.30pm

Dydd Sadwrn 29 Hydref; 12pm-3.30pm


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

29th Hydref , 2022 - 29th Hydref , 2022 12:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute