Cyrsiau Chwilota am Fwyd ym Mharc Bute 25th May, 2024

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ymunwch â ni am daith gerdded chwilota am fwyd o amgylch tiroedd bendigedig Parc Bute, lle byddwn yn dysgu am y planhigion a’r madarch bwytadwy gwyllt a ddarganfyddwn.

Yn ystod y daith gerdded, byddwn yn stopio am luniaeth ysgafn a byddwn yn gorffen y dydd gyda chinio bwyd gwyllt blasus yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni wedi’i ddarganfod. Mae ein bwyd i gyd yn dymhorol, felly bydd yr hyn y byddwn yn ei wneud yn dibynnu ar y tywydd diweddar a’r hyn sy’n tyfu yr adeg yna o’r flwyddyn. Yn y Gwanwyn byddwn yn defnyddio’r llysiau gwyrdd gwyllt ffres.

Ar ôl y cwrs byddwn yn e-bostio rhestr o bopeth rydyn ni wedi siarad amdano ar y dydd; i’ch helpu i gofio’r hyn rydych wedi ei ddysgu.

Dyddiadau/Amseroedd:

  • 25ain o Fai
  • Gorffennaf 7fed
  • Gorffennaf 27ain
  • 10fed o Awst
  • Medi 15fed
  • Hydref 20fed

Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

25th May, 2024 - 25th May, 2024 12:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass
Cyfarwyddiadau parc Bute