Handlebar Barista

Mae Handlebar Barista yn gweini coffi barista, diodydd a byrbrydau i’w cludo, a hynny rhwng tri safle yng ngogledd y parc.

Mae eu treiciau hen ffasiwn a’u tuk-tuk ecogyfeillgar yn teithio rhwng Ystafelloedd Newid Blackweir, Pont Droed Blackweir, a lleoliad ar Daith Taf (ger preswylfeydd myfyrwyr Tal-y-bont).

Mae rhywbeth i bawb, gyda bwydlenni brecwast a chinio, hufen iâ yr haf, diodydd oer, siocled poeth a detholiad o de, yn ogystal â’u cymysgedd cyfrinachol eu hunain o goffi crefft.

Gyda tuk-tuk solar sydd newydd ei adnewyddu (wedi’i greu o ddeunyddiau wedi’u hadfer a melinau coffi wedi’u hailgylchu), mae Handlebar Barista yn falch o alw eu hunain yn gwmni coffi mwyaf ecogyfeillgar Caerdydd.

Ymwelwch â nhw fel rhan o’ch diwrnod allan yn crwydro ar hyd Taith Taf a choedwigoedd hardd yn rhan ogleddol Parc Bute.

Oriau agor:

  • 9am – Mae’r parc ar gau yn ystod yr wythnos, ar Wyliau Banc a Gwyliau Ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth (gan gynnwys amserlen lawn ym mhob lleoliad), ewch i www.handlebarbarista.co.uk