Mae gan Barc Bute ddwy ffynnon ddŵr yfed gyda’r nod o leihau plastig untro yng Nghymru.

Mae ein ffynhonnau wedi’u lleoli yng Nghaffi’r Tŷ Haf ac Ystafelloedd Newid y Gored Ddu.  Dewch â’ch potel y gellir ei hail-lenwi a phwyswch y botwm.

Gall ymwelwyr dorri eu syched gyda dŵr oer, ffres wrth fwynhau’r harddwch natur yng nghanol Caerdydd.

Caffi’r Tŷ Haf (ar gael yn ystod oriau agor y caffi). Lleoliad –  https://what3words.com/amgylch.parchu.pwrpasol

Ystafelloedd newid y Gored Ddu (ar gael 24 awr). Lleoliad – what3words // Y ffordd symlaf o siarad am leoliad