Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd 2022 23rd Mehefin, 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

23 Mehefin – 30 Gorffennaf

Gerddi Sophia Caerdydd

Swyddfa Docynnau: 0333 666 3366

www.cardiffopenairtheatrefestival.co.uk

Croeso i Ŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd:  Everyman 22.  Rydym yn falch iawn o gynnig digwyddiad theatrig sy’n addas at ddant pawb; o gomedi Shakespeare i gomedi Saesneg boblogaidd.

Tocynnau ar werth nawr!

Croeso i Ŵyl Theatr Agored Everyman Caerdydd 22.

 Amrywiaeth eang o oreuon Shakespeare i glasur o gomedi sefyllfa wedi ei throsglwyddo’n arbennig ar gyfer y llwyfan.

  • Blackadder Goes Forth

Dydd Iau 23 Mehefin – Sadwrn 2 Gorffennaf

Perfformiadau Gyda’r Nos 8pm, Pnawniau Sadwrn 3pm

Mae’n 1917 ac mae Edmund Blackadder bellach yn Gapten yn y Fyddin Brydeinig ar y Ffrynt Orllewinol, yn bennaeth ar y dewr-ond-dwl Is-gapten George St Barleigh a’r dwlach fyth, Preifat S. Baldrick. Gan aros mewn ofn yn disgwyl am y gorchymyn ofnadwy i fynd ‘dros y top’ gan yr ynfyd Gadfridog Melchett a’i swyddog staff nerfus, Capten Darling, mae Blackadder yn dyfeisio cyfres o ymdrechion i ddianc rhag y ffosydd, bob amser gyda chynnig ar un o gynlluniau cyfrwys Baldrick…

  • Under Milk Wood

Dydd Sul 26 Mehefin, 8pm

Perfformiad o glasur Dylan Thomas fel drama i leisiau.

  • Stand Yp yn y Parc

Dydd Sul, 3 Gorffennaf, 8pm

Noson o gomedi byw, mewn partneriaeth ag Amnest Rhyngwladol.

  • Twelfth Night

Dydd Iau 7 Gorffennaf – Sadwrn 16 Gorffennaf

Perfformiadau Gyda’r Nos 8pm, Pnawniau Sadwrn 3pm

Wrth i long gael ei dinistrio ar y creigiau, mae gefeilliaid yn cael eu gwahanu a’u golchi ar i lannau ynys Ilyria, a’u gorfodi i forol drostynt eu hunain mewn gwlad newydd. Mae Viola, yr efaill gyntaf, yn syrthio mewn cariad â Dug Orsino, sydd mewn cariad ag Olivia, sy’n syrthio mewn cariad â Viola, ac sy’n cael ei hedmygu’n gyfrinachol gan Malvolio. Arweinia hynny at anrhefn…

  • Corau Yn Y Parc

Dydd Sul, 10 Gorffennaf, 8pm

Noson o ganeuon cofiadwy gan ddau o gorau mwyaf poblogaidd de Cymru, Côr Lleisiau Merched Affinity a Chorws Dynion Hoyw De Cymru.

  • Pride: Dangosiad Ffilm

Dydd Llun 11 Gorffennaf, 8pm

Wedi’i ysbrydoli gan stori wir o Streic Undeb Cenedlaethol y Glowyr a’r gweithredwyr hoyw a lesbiaidd yn Llundain a’u cefnogodd.

  • Little Shop of Horrors

Dydd Iau 21 Gorffennaf – Sadwrn 30 Gorffennaf

Perfformiadau Gyda’r Nos 8pm, Pnawniau Sadwrn 3pm

“Bwyda fi, Seymour!”
Mae’r cynorthwy-ydd blodau tawel Seymour Krelborn yn baglu ar draws rhywogaeth newydd o blanhigyn y mae’n ei enwi yn “Audrey II” – ar ôl cyd-weithiwr y syrthiodd amdani. Mae’r cigfwytawr coch ei dafod hwn sy’n hoff o ganu R&B yn addo enwogrwydd a ffortiwn di-ben-draw, er gydag amser, daw Seymour i ddarganfod bwriad Audrey II i goncro’r byd! 

  • Disney’s High School Musical Ar Lwyfan

Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf – 30 Gorffennaf                                         

Perfformiadau yn ystod y dydd 12.00pm, 2.30pm

Dydd Sadwrn 10.30am a 8.00pm

Hyd y Perfformiad tua 1 awr.

Ymunwch yn y gêm ac ewch ar daith i neuaddau enwog East High yn y fersiwn arbennig hon o’r sioe gerdd Disney boblogaidd. Ymunwch â Troy, Gabriella a gweddill y myfyrwyr wrth iddynt ddelio â chariad cyntaf, ffrindiau a theulu wrth bendilio rhwng dosbarthiadau ysgol a’u gweithgareddau allgyrsiol.

Cyfeiriad Gwe: www.cardiffopenairtheatrefestival.co.uk

Gŵyl – pob digwyddiad https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival

Blackadder – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/e-pyoylp

Under Milk Wood – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/t-redygx

Twelfth Night – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/e-yvdgma

Stand Yp Yn y Parc – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/t-arkmkq

Corau – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/t-lymrme

Pride – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/t-xpxoxo

Little Shop of Horrors – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/e-zdzmxv

Disney’s High School Musical Disney – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/e-jradlz

Comedy of Errors – https://www.ticketsource.co.uk/cardiffopenairtheatrefestival/t-redydx


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   23rd Mehefin, 2022 - 30th Gorffennaf , 2022

   12:00 pm - 11:00 pm

Lleoliad

Gerddi Sophia
what3words: deny.round.safety Cyfarwyddiadau parc Bute