Archives

E-sgwteri

Mae’n anghyfreithlon defnyddio e-sgwter ym Mharc Bute. Mae e-sgwteri wedi eu categoreiddio fel ‘cludwyr modur’ ac wedi eu diffinio’n gyfreithiol... View E-sgwteri

Fandaliaeth

Os gwelwch dân ym Mharc Bute, ffoniwch 029 2089 3720 yn ystod oriau gwaith arferol neu 101 ar unrhyw adeg... View Fandaliaeth

Nofio

Mae bedd-faenio neu ‘tombstoning’ a nofio wedi eu gwahardd ym Mhont y Gored Ddu. Mae gwrthrychau cudd yn beryglus iawn... View Nofio

Picniciau

Mae croeso i chi gael picnic ym Mharc Bute ar yr amod eich bod yn parchu’r amgylchedd ac ymwelwyr eraill.... View Picniciau