Sesiwn ‘Stlumod Parc Bute 21st Chwefror , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Beth wyddom ni am ystlumod?

  • Beth maen nhw’n ei fwyta?
  • Sut maen nhw’n symud?
  • Ble maen nhw’n byw?

Cyfle i fwynhau gweithgareddau celf a chrefft ystlumog!

Sesiynau am 10am, 12pm a 2pm

Bydd angen i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

I blant 5 oed+


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

21st Chwefror , 2023 - 21st Chwefror , 2023 10:00 am - 3:00 pm

Lleoliad

Y ganolfan ymwelwyr

what3words: racing.wants.having

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute