SSAFA 24th Gorffennaf , 2024

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Mae Cyfres 5k Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd (SSAFA) yng Nghaerdydd yn cynnwys tair Ras Ffordd 5k bob haf ac yn codi arian tuag at Cangen De-ddwyrain Cymru y SSAFA. 

 Mae’r gyfres yn cael ei chynnal yn unol â rheolau Athletau Cymru a’r DU ac mae’n ddigwyddiad calendr y CAAC.

Dyddiadau: Dydd Mercher 22 Mai, 26 Mehefin a 24 Gorffennaf.

Amser dechrau 19.30 Caeau’r Gored Ddu, Pencadlys y Ras yn Nhafarn y Blackweir

Cofrestru rhwng 17.30 a 18.30 neu gallwch gofrestru ar-lein yn: https://www.ssafa.org.uk/cardiff5k 

Cwrs un lap – gwastad a chyflym. Dda ar gyfer eich record bersonol. Ffi gofrestru:

UKA £8

UA £10


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

24th Gorffennaf , 2024 - 24th Gorffennaf , 2024 7:30 pm - 8:30 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass
Cyfarwyddiadau parc Bute