Paned gyda Phlismon 7th Gorffennaf , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Cuppa with a Coppa / Paned gyda Phlismon

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gael sgwrs â SCCH lleol a Cheidwaid Parc Bute.

Gallwch drosglwyddo gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ofyn am gyngor gan y SCCH/Ceidwad.

Fe’ch gwahoddir i ddefnyddio’r sesiynau hyn fel cyfle i siarad â SCCH am unrhyw beth; nid yw’r pynciau’n gyfyngedig i’r rhai sydd yn benodol berthnasol i Barc Bute.

** Sylwch, os bydd yn bwrw glaw, caiff y cyfarfodydd eu hadleoli y tu mewn i Ystafelloedd Te Pettigrew.**

16 Mehefin 2023 – 10am i 12.00 yn Ystafelloedd Te Pettigrew

7 Gorffenaf 2023 – 10am i 12.00 yng Nghaffi’r Tŷ Haf

Awst 2023 (TBC) – 10am i 12.00 yng Caffi’r Ardd Gudd


Manylion

7th Gorffennaf , 2023 - 7th Gorffennaf , 2023 10:00 am - 12:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute