Tân gwyllt

Cyhoeddwyd 7th Gor, 2021

Mae Parc Bute a Gerddi Sophia yn cael nifer o geisiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer digwyddiadau, sydd yn aml yn digwydd ar safleoedd eraill, i ddefnyddio’r tir fel safle lansio ar gyfer tân gwyllt i ategu eu digwyddiadau.

Mae angen gwneud cais a chyflwyno dogfennau cysylltiedig ar gyfer y gweithgaredd hwn drwy’r weithdrefn arferol.

Mae ffioedd llogi yn berthnasol, sylwer mai dangosol yw’r holl brisiau a bydd ffioedd terfynol yn cael eu trafod fesul achos gyda Rheolwr Parc Bute.  Bydd costau Goruchwylydd Safle, os oes angen un, yn ychwanegol at y costau a amlinellir isod.

MAINT A MATH Y DIGWYDDIADTân gwyllt am lai na 10 munudTân gwyllt yn hwy na 10 munud
Cymunedol / Nid er Elw (Dim Ffi Mynediad)Posibl negodi gyda Rheolwr Digwyddiadau’r ParciauPosibl negodi gyda Rheolwr Digwyddiadau’r Parciau
Nid er Elw gyda Ffi Mynediad/ Codi Arian elusennolPosibl negodi gyda Rheolwr Digwyddiadau’r ParciauPosibl negodi gyda Rheolwr Digwyddiadau’r Parciau
Masnachol£1,250£1,750
Lletygarwch / partïon preifat£1,250£1,750
Bond – codir tâl bob amser oni bai bod risg isel iawn£500£500

Coelcerth

Efallai y rhoddir caniatâd trwy negodi. Rhaid i’r gweithgaredd fod wedi’i gynnwys yn Asesiad Risg y digwyddiad

Gweler Panel Cyswllt Digwyddiadau
Gweler Asesiad Risg Tân 
Gweler Sbwriel
Gweler Asesiad Risg
Gweler Effeithiau Arbennig Cynhyrchiad a Gweithgarwch Peryglus

Canllawiau ar bob digwyddiad