Effeithiau Arbennig Cynhyrchiad a Gweithgarwch Peryglus

Cyhoeddwyd 22nd Ebr, 2020

Rhaid i Reolwr Digwyddiadau’r Parciau roi caniatâd o flaen llaw ar gyfer unrhyw effeithiau arbennig cynhyrchiad a gweithgarwch peryglus.

Trefnydd y Digwyddiad yn unig sy’n gyfrifol am sicrhau bod cynnwys yr asesiad risg sy’n benodol i’r digwyddiad yn addas ac yn ddigonol ac am sicrhau bod y mesurau lliniaru yn yr asesiad risg yn cael eu dilyn.

Gallwch wneud cais i ddefnyddio’r canlynol fel rhan o’ch cais. Rhaid cael caniatâd o flaen llaw gan Reolwr Digwyddiadau’r Parciau.  Dylid enwi unrhyw weithgaredd arbenigol yn eich ffurflenni cais digwyddiad a dylech ddarparu asesiadau risg.

 • Ffilmio gyda Drôn
 • Ffilmio ar Lefel y Ddaear
 • Pyrodechnegau
 • Laserau
 • Peiriannau Mwg
 • Peiriannau Effaith Gwynt
 • Peiriannau Golau Strôb
 • Canonau Confetti/Rhubannau Ffefrir  rhubanau papur bioddiraddadwy (ni chaniateir defnyddio confetti ffoil ar y safle) a chyfrifoldeb trefnydd y digwyddiad fydd yr holl wastraff a gynhyrchir a rhaid ei symud o’r safle.
 • Tân gwyllt
 • Styntiau / perfformiad awyr
 • Gweithgaredd balŵn aer poeth neu reid ar rwymyn
 • Arall – rhowch fanylion

Gweler 
Gweler Asesiad Risg
Gweler Tân gwyllt
Gweler Asesiad Risg

Canllawiau ar bob digwyddiad