Casgliadau Elusennol

Cyhoeddwyd 14th Ebr, 2020

Gellir gwneud casgliadau elusennol yn eich safle/hyb digwyddiadau ond nid drwy’r parc cyfan. 

Bydd angen i unrhyw ddigwyddiad sy’n dymuno gwneud casgliadau bwced elusennol ar y stryd ac nid o fewn ffiniau’r parc neu mewn man agored gael trwydded ar gyfer hyn gan Adran Drwyddedu Cyngor Caerdydd

Sylwer na ellir gwneud unrhyw newidiadau i’ch darpariaeth gweithgarwch trwyddedadwy heb ganiatâd o flaen llaw a chael y gwaith papur perthnasol.

Gweler Gweithgaredd Trwyddedadwy.

Canllawiau ar bob digwyddiad