Gweithgaredd Trwyddedadwy

Cyhoeddwyd 14th Ebr, 2020

Mae manylion trwydded Safle safonol y safle yn:

Efallai y bydd angen i chi ofyn am ganiatâd ychwanegol ynglŷn â’r canlynol:

Adloniant a Reoleiddir:

Adloniant a ddarperir i’r cyhoedd gyda’r bwriad o wneud elw e.e. cerddoriaeth, ffilm, dawns, dramâu, chwaraeon dan do. 

Os bydd eich digwyddiad yn cynnwys adloniant wedi’i reoleiddio bydd angen i chi gysylltu â PPL PRS am y drwydded gerddoriaeth ar 0800 151 2089 trefnwch eich trwydded yma.

Gwerthu neu gyflenwi alcohol:

Gweler Alcohol

Lluniaeth gyda’r hwyrnos:

Rhowch wybod i ni os ydych yn bwriadu gweini lluniaeth hwyr y nos neu fwyd poeth neu ddiod rhwng (11.00pm a 5.00am).

Casgliadau elusennol:

Gweler Casgliadau Elusennol

Gweler Trwyddedau Cyngor Caerdydd

Canllawiau ar bob digwyddiad