Nadolig ym Mharc Bute 24th Tachwedd , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Camu i’r Goleuni

Mae prif lwybr goleuadau Nadoligaidd Cymru, Nadolig ym Mharc Bute, yn ôl ac mae’n fwy o faint, yn fwy disglair a Nadoligaidd nag erioed, gyda chynllun newydd sbon a llwybr hirach o oleuadau yn 2023 – sy’n golygu y bydd y llwybr golau eleni yn syfrdanu ymwelwyr unwaith eto. 

Mae’r digwyddiad sydd wedi ennill gwobrau – y llwybr golau mwyaf poblogaidd yn y DU y tu allan i Lundain ar hyn o bryd – yn ymestyn y llwybr ac yn adolygu ei gynllun a’r amrywiaeth o osodwaith sydd ar gael, gan greu profiad nas gwelwyd erioed o’r blaen i bawb sy’n ymweld eleni.

Cyn ei drydydd ymddangosiad, mae Nadolig ym Mharc Bute hefyd yn cyflwyno Pentref Nadolig newydd i’r digwyddiad yn 2023, y gellir mynd ato o ddechrau’r llwybr, a bydd tocynnau safonol ac oriau tawel – am y tro cyntaf eleni hefyd, i gyd-fynd â chyllidebau pawb.

Gyda mwy na 145,000 o docynnau wedi’u gwerthu yn 2022, bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn dychwelyd i ganol dinas Caerdydd o 24 Tachwedd hyd at 1 Ionawr 2024, gan ddod â phum wythnos o hud y Nadolig gydag ef. Bydd ymwelwyr o bob oed yn gallu profi’r hud unwaith eto, wrth i’r parc gael ei feddiannu gan amrywiaeth trawiadol o laserau Nadoligaidd, coed neon a gosodwaith fflamau golau.

Gall ymwelwyr ddewis o nifer o slotiau amser gwahanol sy’n rhedeg bob nos ac mae’r digwyddiad yn gwbl hygyrch i’r rhai sydd â chadeiriau olwyn a phramiau, gyda’r nod o gynnig dathliad cynhwysol o’r Nadolig i’r teulu cyfan.

Am fwy o wybodaeth am y Nadolig ym Mharc Bute a sut i archebu tocynnau, ewch i nadoligparcbute.com 

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad yn uniongyrchol am help drwy e-bostio: hello@christmasatbutepark.com / Christmasatbutepark.com

Ar Agor gyda newidiadau – CYFNODAU GOSOD / TYNNU I LAWR DIGWYDDIADAU

Rydym yn falch o ddweud mai bychan yw effaith llwybr Y Nadolig ym Mharc Bute ar fynediad cyhoeddus arferol i’r parc. Gall ymwelwyr â Pharc Bute fwynhau’r safle yn y ffordd arferol yn ystod golau dydd drwy gydol ein cyfnod llogi.
Mae Parc Bute yn cael ei gloi 30 munud cyn iddi nosi drwy gydol y flwyddyn a, thra bod y llwybr yma, amser cloi’r parc yw 3:45pm. Fodd bynnag, bydd rhan o’r parc ar gau ychydig yn gynharach er mwyn paratoi i’w hailagor i ddeiliaid tocynnau’r llwybr.

Mae gwyriad beicio a “theithio llesol” ar gyfer y nos yn unig ar waith tra bo’r llwybr yma. Mae hyn yn sicrhau bod y llwybr pwysig hwn ar draws canol y ddinas yn dal i fod ar gael. Fel y gŵyr ymwelwyr â’r parc, mae’r llwybr cymudo o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, i ddarparu llwybr defnyddiol i deithwyr llesol. Rydym yn falch o fod wedi gallu cadw’r llwybr poblogaidd hwn ar agor drwy weithredu’r gwyriad. Yn ystod golau dydd, pan fydd y parc ar agor yn ôl yr arfer, rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio’r llwybr arferol er hwylustod.

Ar Agor gyda newidiadau – DIGWYDDIADAU’R GAEAF AR WAITH


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

24th Tachwedd , 2023 - 1st Ionawr , 2024 4:15 pm - 8:30 pm

Lleoliad

Mynedfa Porthdy'r Gogledd

what3words: rather.latest.washed
Cyfarwyddiadau parc Bute