Nadolig ym Mharc Bute 24th Tachwedd , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Camu i’r Goleuni

Mae’r ŵyl olau sydd wedi ennill gwobrau lu yn ôl ar gyfer 2022, ac mae am ddisgleirio’n fwy nag erioed! Gyda llu o osodiadau newydd, gan gynnwys ‘llwybr laser hypnotig’ a ‘phelen epig seithliw’, mae’r llwybr golau eleni yn siŵr o ryfeddu ymwelwyr unwaith eto.

Ar ôl blwyddyn gyntaf pan werthwyd pob tocyn, bydd y Nadolig ym Mharc Bute ar agor o 24 Tachwedd – 1 Ionawr 2023. Unwaith eto, gall ymwelwyr o bob oed fwynhau’r hud a lledrith wrth i’r parc gael ei orchfygu gan gasgliad trawiadol o laserau Nadoligaidd, coed neon a gosodiadau golau wedi’u goleuo gan fflamau.

Bydd y llwybr 1.4km hefyd yn cynnwys bwyd stryd blasus, lleol a stondinau diod hefyd. Gall ymwelwyr ddewis o nifer o slotiau amser gwahanol sy’n rhedeg bob nos ac mae’r digwyddiad yn gwbl hygyrch i’r rhai sydd â chadeiriau olwyn a phramiau, gyda’r nod o gynnig dathliad cynhwysol o’r Nadolig i’r teulu cyfan.

I gael rhagor o wybodaeth am y Nadolig ym Mharc Bute a sut i archebu tocynnau, ewch i nadoligparcbute.com 

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad yn uniongyrchol am help drwy e-bostio: hello@christmasatbutepark.com / https://supportcentre.seetickets.com/?Website=christmas_at_bute_park

Ar Agor gyda newidiadau – CYFNODAU GOSOD / TYNNU I LAWR DIGWYDDIADAU

Rydym yn falch o ddweud mai bychan yw effaith llwybr Y Nadolig ym Mharc Bute ar fynediad cyhoeddus arferol i’r parc. Gall ymwelwyr â Pharc Bute fwynhau’r safle yn y ffordd arferol yn ystod golau dydd drwy gydol ein cyfnod llogi.

Mae Parc Bute yn cael ei gloi 30 munud cyn iddi nosi drwy gydol y flwyddyn a, thra bod y llwybr yma, amser cloi’r parc yw 3:45pm. Fodd bynnag, bydd rhan o’r parc ar gau ychydig yn gynharach er mwyn paratoi i’w hailagor i ddeiliaid tocynnau’r llwybr.

Mae gwyriad beicio a “theithio llesol” ar gyfer y nos yn unig ar waith tra bo’r llwybr yma. Mae hyn yn sicrhau bod y llwybr pwysig hwn ar draws canol y ddinas yn dal i fod ar gael. Fel y gŵyr ymwelwyr â’r parc, mae’r llwybr cymudo o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, i ddarparu llwybr defnyddiol i deithwyr llesol. Rydym yn falch o fod wedi gallu cadw’r llwybr poblogaidd hwn ar agor drwy weithredu’r gwyriad. Yn ystod golau dydd, pan fydd y parc ar agor yn ôl yr arfer, rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio’r llwybr arferol er hwylustod.

Ar Agor gyda newidiadau – DIGWYDDIADAU’R GAEAF AR WAITH


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   24th Tachwedd , 2022 - 1st Ionawr , 2023

   4:00 pm - 11:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute