Rhestru Gwefannau

Cyhoeddwyd 14th Ebr, 2020

Ein nod yw rhestru’r holl ddigwyddiadau sy’n dod i Barc Bute a Gerddi Sophia yn  nghalendr y wefan.

I’n helpu i greu rhestr gywir, rhowch y manylion canlynol i Swyddog Digwyddiadau Parc Bute:

  • Enw’r Digwyddiad
  • Dyddiad ac amseroedd
  • 100 – 150 gair am eich digwyddiad
  • Logos
  • 2 – 3 delwedd hi-res (gan gynnwys o leiaf 1 yn llorweddol)
  • Cyfeiriad gwefan y sefydliad
  • Dolen i docyn y digwyddiad
  • Gallwn hefyd ymgorffori dolenni Youtube i animeiddio’r rhestrau.

Unwaith y byddwch wedi darparu’r wybodaeth hon gallwn ei chyfieithu a’i lanlwytho i’n gwefan.

Gan fod aelodaeth o Rwydwaith Croeso Caerdydd gan Barc Bute, gallwch ychwanegu eich digwyddiad i’w rhestr ddigwyddiadau nhw. Cyflwynwch y wybodaeth yma

Gweler Marchnata

Canllawiau ar bob digwyddiad