Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2022

Cyhoeddwyd 5th Awst , 2022

Eich ymweliad, Ein cyfleusterau, Prosiectau Gwella, Ein cefnogi ni… Rhannwch eich barn!

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro perfformiad a boddhad ymwelwyr â’r parc.

Mae canlyniadau’r arolwg yn werthfawr oherwydd, yn ogystal â thracio boddhad cyffredinol, maent yn cynnig adborth i ni ar feysydd penodol.

Mae pob ymateb yn cael ei ddarllen a’i werthfawrogi. Rydym yn eich gwahodd i dreulio ychydig funudau’n ateb rhai cwestiynau a fydd yn ein helpu i reoli’r safle’n barhaus.