Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2020

Cyhoeddwyd 6th Awst , 2020

Ein cyfleusterau, projectau gwella, gwirfoddoli, ein cefnogi, eich ymweliad – rhowch eich barn i ni!

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Yn 2019 cafodd y parc gyfradd boddhad o 98%.

Daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg; yn fras roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle iddynt. Mae ei nodweddion naturiol, ei leoliad yng nghanol y ddinas a’i safonau cynnal a chadw a glendid uchel yn cael eu hystyried yn werthfawr dros ben.

Survey

Rydym ni i gyd yn ddiolchgar am safbwyntiau pobl yn 2020, a fydd yn helpu i lunio datblygiad Parc Bute yn y dyfodol a hefyd yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19.

Bydd yr arolwg hwn yn cau Ddydd Sul 4 Hydref