Antur Afon Taff 29th Awst , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

29 Awst 2023

Ymunwch a thim Parc Bute i weld pa greaduriad u gallwch chi ei dal yn afon taf gan defnyddio thwydi a chwyddwydr.

Bydd yr offer i gyd yno ar eich cyfer.

Bydd angen wellis neu sandalau treath arnoch i ddiogelu eich traed. rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

cwrdd yn Nghnolfan Ymwelwyr Parc Bute.


Manylion

29th Awst , 2023 - 29th Awst , 2023

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute