Fandaliaeth i Barc Bute

Cyhoeddwyd 19th Tach, 2021

Rydym am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth anhygoel yn dilyn y fandaliaeth ofnadwy ddiweddar ym Mharc Bute.

Rydym yn gwybod bod llawer ohonoch yn rhannu ein tristwch a’n rhwystredigaeth ynghylch y gweithredoedd di-synnwyr hyn o fandaliaeth ac rydych yn gofyn sut y gallwch chi helpu. Diolchwn i chi am hynny.

Mae tudalen Just Giving wedi’i sefydlu gan Berchennog Caffi’r Ardd Gudd ym Mharc Bute.

Bydd yr arian a godir yn cael ei dalu’n uniongyrchol i Gyfeillion Parc Bute a’i wario’n benodol fel cyfraniad at waith adfer.

I gefnogi’r ymgyrch hon, ewch i’r dudalen yn uniongyrchol.

Mae ein tîm yn brysur iawn yn trwsio’r difrod a gwneud pethau’n ddiogel ac yn gweithio gyda’r heddlu. Gallwn eich sicrhau y byddwn yn cefnogi pawb y mae’r drosedd hon yn effeithio arnynt.

Byddwch yn amyneddgar wrth i ni geisio trwsio’r hyn y gallwn a gweithio i asesu hyd a lled y drosedd hon. Yn anffodus, rydym yn dod o hyd i fwy o ddifrod bob dydd gan gynnwys llosgi bwriadol a difrod i seilwaith ac adeiladau yn ogystal â’r coed, y planhigion, y planhigfeydd, y gorchuddion tyllau a’r biniau sydd wedi’u dinistrio.

Rwy’n annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111 i helpu i ddelio â’r weithred ofnadwy hon o fandaliaeth.”

Mae Parc Bute yn parhau’n barc gwych, yn un sy’n gyfarwydd i gynifer ohonom ac sydd mor agos at ein calonnau, felly parhewch i’w ddefnyddio a’i fwynhau.

Byddwn yn dod â newyddion i chi cyn bo hir ynghylch sut y gallwch ein helpu gyda’n cynlluniau i adfer casgliad yr ardd goed sydd wedi’i ddifrodi.

Wnawn ni ddim gadael i’r bobl hyn ddifetha ein parc.

Diolch yn fawr
Tîm Parc Bute

Darllen mwy