Canslo

Cyhoeddwyd 7th Chw, 2020

Nid yw Cyngor Caerdydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am ganslo digwyddiad oherwydd tywydd eithafol nac unrhyw Force Majeure.

Felly, mae’r Cyngor yn annog trefnwyr digwyddiadau i lunio telerau ac amodau priodol ar gyfer gwerthu tocynnau a/neu i gymryd yswiriant er mwyn diogelu eu hunain rhag colledion ariannol mewn sefyllfa o’r fath. 

Bydd y Cyngor bob amser yn gwneud ymdrechion rhesymol i gynnal digwyddiad y mae force majeure yn amharu arno, ar ddyddiad neu mewn lleoliad arall drwy drafodaethau gyda threfnydd y digwyddiad.

Os yw trefnydd digwyddiad yn tynnu’n ôl o’r archeb cyn y cyfnod llogi ni fydd unrhyw ffioedd blaendal/llogi a dalwyd hyd hynny yn cael eu had-dalu. 

Os caiff digwyddiad ei atal rhag mynd rhagddo ar y dyddiad / lleoliad arfaethedig am resymau sydd y tu hwnt i reolaeth trefnydd y digwyddiad neu’r Cyngor (force majeure) e.e. y tywydd, ni fydd y Cyngor yn ad-dalu unrhyw ffioedd llogi a dalwyd hyd hynny.  

Canllawiau ar bob digwyddiad