Nadolig ym Mharc Bute 25th Tachwedd , 2021

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Camu i’r Goleuni

“Nadolig ym Mharc Bute” yw’r llwybr golau Nadoligaidd mwyaf erioed yng Nghymru O ddiwedd mis Tachwedd bydd yr Ardd Goed yn cynnig sioeau laser, rhodfa coed tylwyth teg hudol, pwll lilïau cyfareddol, cerfluniau tân neidiol, arddangosfeydd peli drych ysblennydd, coed enfawr wedi’u goleuo a llawer mwy. 

Gan arwain at uchafbwynt ar ffurf gosodiad ‘Môr Golau’ arbennig gan Stiwdio Ithaca, sydd wedi creu arddangosfeydd trawiadol ar gyfer Gerddi Kew, Palas Blenheim a Gŵyl Glastonbury, bydd y digwyddiad yn dod â hwyl yr ŵyl fawr ei hangen i siopwyr ac ymwelwyr o Gymry fel ei gilydd y gaeaf hwn.

Bydd gan bobl yr opsiwn i ymweld yn ystod nifer o slotiau amser gwahanol sy’n cael eu cynnal bob nos o 25 Tachweddhyd at, ac yn cynnwys, Nos Galan.

Bydd y digwyddiad yn gwbl hygyrch i’r rhai sydd â chadeiriau olwyn a phramiau, gyda’r nod o gynnig dathliad cynhwysol o’r Nadolig i’r teulu cyfan. 

Bydd yr holl slotiau wedi’u hamseru yn cael eu cynnal yn yr awyr agored i sicrhau diogelwch pawb sy’n ymweld, gan olygu y bydd pob ymwelydd sy’n archebu tocynnau yn cael cyfle i roi rhodd Nadolig i’w teulu eleni, beth bynnag fydd yn digwydd.


I gael rhagor o wybodaeth am y Nadolig ym Mharc Bute a sut i archebu tocynnau, ewch i nadoligparcbute.com

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad yn uniongyrchol i gael help drwy e-bostio: hello@christmasatbutepark.com

Cwestiynau Cyffredin am y Nadolig ym Mharc Bute: https://cymraeg.christmasatbutepark.com/faqs/


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   25th Tachwedd , 2021 - 30th Rhagfyr , 2021

   4:00 pm - 11:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute