Gweithdrefn plentyn neu oedolyn agored i niwed ar goll

Cyhoeddwyd 3rd Ebr, 2020

Lle mae’r niferoedd yn ei warantu, dylai Trefnydd y Digwyddiad hefyd ddarparu ar gyfer ‘plentyn ar goll neu oedolyn agored i niwed’ ar safle’r digwyddiad. 

Dylid cynllunio ar gyfer gweithdrefn ymlaen llaw gan ystyried mannau cyfarfod, adfer plant a threfniadau lles.

Gall fod yn briodol bod gan unigolion sy’n gweithio mewn swyddi penodol ddatgeliad dilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). 

Gweler: Plant

Gweler: Darpariaeth i Bobl Anabl

Canllawiau ar bob digwyddiad