Plant

Cyhoeddwyd 3rd Ebr, 2020

Rhaid i Drefnydd y Digwyddiad sicrhau bod unrhyw ddigwyddiad sy’n ymwneud â phlant yn ystyried lles y plant sy’n cymryd rhan yn llawn a’u bod yn cydymffurfio â darpariaethau Deddf Plant 1989

Efallai y byddai’n ddefnyddiol nodi mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd p’un ai yw digwyddiad yn addas ar gyfer plant ai peidio, a yw’n ofynnol iddynt fod yng nghwmni oedolyn, neu os na chaniateir mynediad i blant o dan oedran penodol. 

Gweler Colli Plentyn neu Oedolyn sy’n Agored i Niwed

Canllawiau ar bob digwyddiad