Adrodd am Ddigwyddiad

Cyhoeddwyd 3rd Ebr, 2020

Cyn eich digwyddiad dylech ddatblygu gweithdrefnau i staff a gwirfoddolwyr eu dilyn rhag ofn y bydd digwyddiad sy’n gysylltiedig â’r parc.

Dylid adrodd am ddigwyddiadau wrth Staff Parc Bute cyn gynted â phosibl fel y gellir dwysáu’r sefyllfa os oes angen.

Gall digwyddiadau amrywio, er enghraifft:

Gweler Cysylltu â’r Parc
Gweler Cynlluniau mewn Argyfwng
Gweler Ffurflen Adrodd am Ddigwyddiadau

Canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Canllawiau ar bob digwyddiad