Llwybr Gaeaf – 8

Trifia

Pa mor hir yw Afon Taf?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Ffaith

Gelwir Afon Taf yn ‘River Taff’ yn Saesneg. Mae’n codi fel dwy afon ym Mannau Brycheiniog – Taf Fechan a Taf Fawr, cyn ymuno i ffurfio’r Taf, i’r gogledd o Ferthyr Tudful. Mae’n un o’r deg prif afon yn y Deyrnas Gyfunol.

Ffeithiau am Bysgod

Gelwir llysywennod ifanc yn ‘elvers’ yn Saesneg. Maent yn deor o wyau yn y Caribî ac yn mynd gyda cheryntoedd y cefnfor am hyd at 2 flynedd ar draws i Gymru ac yn treulio’r rhan fwyaf o’u bywydau fel oedolion yma cyn gadael tua 7 i 12 oed i ddychwelyd i’r Caribî i silio.

Mae brwsys bach wedi’u cynnwys yn yr ysgolion pysgod afon i helpu llysywennod i dramwyo i fyny Afon Taf ac afonydd eraill.

Lleoliad y Llwybr

what3words: layers.metals.nobody