Llwybr Gaeaf – 8

Trifia

[bodymovin anim_id="6296" autoplay_viewport="true" align="left"]

Pa mor hir yw Afon Taf?

[bodymovin anim_id="6297" autoplay_viewport="true" align="left"]

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

[bodymovin anim_id="6298" autoplay_viewport="true" align="left"]

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Ffaith

Gelwir Afon Taf yn ‘River Taff’ yn Saesneg. Mae’n codi fel dwy afon ym Mannau Brycheiniog – Taf Fechan a Taf Fawr, cyn ymuno i ffurfio’r Taf, i’r gogledd o Ferthyr Tudful. Mae’n un o’r deg prif afon yn y Deyrnas Gyfunol.

Ffeithiau am Bysgod

Gelwir llysywennod ifanc yn ‘elvers’ yn Saesneg. Maent yn deor o wyau yn y Caribî ac yn mynd gyda cheryntoedd y cefnfor am hyd at 2 flynedd ar draws i Gymru ac yn treulio’r rhan fwyaf o’u bywydau fel oedolion yma cyn gadael tua 7 i 12 oed i ddychwelyd i’r Caribî i silio.

Mae brwsys bach wedi’u cynnwys yn yr ysgolion pysgod afon i helpu llysywennod i dramwyo i fyny Afon Taf ac afonydd eraill.

Lleoliad y Llwybr

what3words: layers.metals.nobody