Helpwch i adfer “Pumba”!

Crëwyd y cerflun pridd wedi’i plannu hwn o ben twrch mewn coetir y tu ôl i Gaffi’r Tŷ Haf gyda charedigrwydd gan y tîm garddio mewnol yn 2001. Ysbrydolwyd y nodwedd gan nodwedd arddwriaethol a welwyd yng Ngerddi Coll Heligan, Cernyw.

Yn anffodus, mae “Pumba” wedi mynd â’i ben iddo ar ôl i’w ffens amddiffynnol gael ei chwalu dro ar ôl tro.

Bydd eich rhodd yn helpu i’w ddiogelu a’i adfer i’w wir ogoniant.

Llun o 2002 yn dangos Pumba yn yr haf ar ôl iddo gael ei greu gyntaf.
Llun a gymerwyd ym mis Mehefin 2020 yn dangos proffil “Pumba” a’r ddaear gyfagos sydd bellach wedi treulio, ac ychydig o blanhigion sy’n weddill

Eich rhodd

Bydd eich rhodd yn helpu i’w ddiogelu a’i adfer i’w wir ogoniant.

Caiff y proffil ei ail-sefydlu gan ddefnyddio pridd wedi’i ailgylchu, a chaiff ei ail-blannu gan ein garddwyr a’n prentisiaid garddwriaethol.

Bydd glaswelltau addurnol amrywiol yn cael eu defnyddio i roi’r argraff o ffwr (Hedera helix a Pachysandra), aeliau du (Ohiopogon planiscapus “Nigrescians”), gwallt trwyn a chlust (Carex comans “Coch”), mwng mawr lliwgar (Luzula sylvatica, Stipa tenuissima, a Crocosmia aurea) a mohican (Miscanthus sinensis, “Zebrinus”).

Caiff rheilins metel amddiffynnol a giât mynediad i arddwyr hefyd eu gosod.

Hanes

Hanes “Pumba”

Rheolwr Cynorthwyol ardal y de-ddwyrain, Roy Hutchins, gafodd y syniad ar ôl ymweld â The Lost Gardens of Heligan a gweld “Pen y Cawr”.

Wrth baratoi, casglwyd pridd a gynhyrchwyd o gynnal a chadw meysydd bowlio’r ddinas.

Dod yn organig wnaeth cynllun y twrch; nid oedd rheswm penodol drosto.

Rheolwr Ardal Cynnal a Chadw’r Tir, Will Power, greodd broffil y pen a cherfio’r clustiau pren a’r trwyn.

Y Goruchwyliwr Gwaith, Dave Hutchins, greodd y mosaig llygaid gan ddefnyddio teils wedi eu torri ac adlewyrchwyr beic fel y golau yn ei lygaid!

Oherwydd y siâp twrch, cafodd y nodwedd y llysenw “Pumba”.

Yn 2012 disodlwyd yr elfennau pren gan ddefnyddio pren cedrwydd o goeden heintus ym Mharc y Rhath. Dyna pryd ychwanegwyd yr ysgithrau.


Wyneb newidiol “Pumba”

Mae’r twrch wedi cael ambell i steil gwallt dros y blynyddoedd.

Llun o 2017 yn dangos iorwg a ddefnyddiwyd ar gyfer y ffwr a’r rhedyn a ychwanegwyd at ei wallt
Llun o 2010, yn dangos mohican o laswellt Miscanthus, ffwr tywarchen ac aeliau Offiopogon.
Will Power a Roy Hutchins ar ôl rhoi golwg newydd iddo yn 2006.
Llun o 2002, cyfnod cynnar hipi “Pumba” pan oedd yn gwisgo plethi yn ei wallt glaswellt hir hesg coch.

Lleoliad

Mae Pumba yn cuddio y tu ôl i Gaffi’r Tŷ Haf ynghanol y coed ger Llwybr Chwarae’r Coetir.