Sesiwn glanhau Storm Dennis 22nd Chwefror , 2020

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Storm Dennis – mae llawer o waith clirio i’w wneud ym Mharc Bute – allwch chi helpu?


Cyfarfod â’r Ceidwad ddydd Sadwrn 22 Chwefror am 10.30 i’r de o Cae Cooper.


Manylion

22nd Chwefror , 2020 - 22nd Chwefror , 2020 10:30 am - 12:30 am

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute