INUKSUIT 28th Medi , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Profiad unwaith mewn bywyd gwirioneddol.

Mae Gŵyl Bro Morgannwg yn cyflwyno gwaith eang a hudol John Luther Adams ar gyfer ensemble offerynnau taro enfawr i Barc Bute. Wedi ei ysbrydoli gan wyliedyddion carreg a gafodd eu hadeiladau dros ganrifoedd gan yr Inuit yn ehangderau gwyntog yr Arctig, mae Inuksuit yn gwahodd archwiliad a darganfyddiad o’r perthynas rhwng y gerddoriaeth a’r lleoliad, yn ogystal a rhyngweithiad y cerddorion gyda’r byd naturiol. Dyma gwaith sŵn amgylchynol o’r eithaf; lle bynnag byddwch yn sefyll, eistedd, crwydro neu’n mwynhau picnic, byddwch yn creu profiad gwrando hollol unigryw i’ch hunain.


Mae’r digwyddiad hon yn addas i bob oedran ac i’r holl gymuned, a gallwch ymuno neu gadael drwy gydol y perfformiad i fwynhau cipolwg o’r digwyddiad unigryw hon.

Sicrhewch lleoliad am ddim.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

28th Medi , 2022 - 28th Medi , 2022 4:00 pm - 6:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute