Rhoi Coed gan Ein Coed, Ein Coedwig 5th Mawrth, 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Rhoddir coed llydanddail brodorol i bobl Cymru – rhowch eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt fel y gallwn gysylltu i roi cyngor ar ofalu, ac ewch â’ch glasbren newydd bach adref i’w blannu!

Every household in Wales will be offered a free tree to plant as part of the Welsh Government’s commitment to tackle climate change, Deputy Minister Lee Waters promised today. The bold new policy will give people the chance to choose a tree of their own to plant or opt to have a tree planted on their behalf.

Bydd diwrnod cyntaf y ‘sioe deithiol’ gan ymgyrch rhoi coed Llywodraeth Cymru’n gweld yr Ymddiriedolaeth Coedwigoedd a’u partneriaid cymunedol Llais y Goedwig yn rhoi coeden i gartref fel eu cyfraniad at Coedwig Genedlaethol Cymru.

Tu allan i’r Caffi’r Ty Haf.


Ewch i wefan y digwyddiad

Manylion

5th Mawrth, 2022 - 5th Mawrth, 2022 9:00 am - 3:00 pm

Lleoliad

Gerddi Sophia

what3words: deny.round.safety

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute