Llogi canolfan gynadledda

Mae Canolfan Addysg Parc Bute yn cynnig ystafell gynadledda a chyfarfod fach o fewn y parc a’r ardd goed hanesyddol.

Mae’r safle’n hawdd ei gyrraedd o ganol y ddinas, ond mae ganddo holl lonyddwch a harddwch cefn gwlad.

Rydym yn cynnig prif ystafell ddosbarth sy’n addas ar gyfer hyd at 50 o bobl. Mae hyn yn arbennig o addas ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, seminarau a chynadleddau bach.

Hefyd gallwch ddewis llogi ystafell lai ychwanegol gerllaw’r brif ystafell ddosbarth. Gellir defnyddio hon ar gyfer lluniaeth neu le ymneilltuo.

Mae ein cyfleusterau ardderchog yn cynnwys:

  • Lleoliad parcdir hardd gyda golygfeydd o’r feithrinfa arddwriaethol sydd ar waith.
  • Lleoliad hawdd ei gyrraedd yng nghanol y ddinas.
  • Gosodiad hyblyg.
  • WiFi am ddim.
  • Cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DGA), gan gynnwys dolenni clyw.

Mae ein ffioedd llogi’n cynnwys y canlynol:

  • Gosod yr ystafell yn ôl eich anghenion.
  • Defnydd o’r cyfleusterau cyflwyno – sgrîn, taflunydd wedi’i osod ar y nenfwd a seinyddion.
  • 2 siart droi, padiau a phinnau.

Bydd eich gwesteion yn mwynhau tro dymunol trwy’r parc i gyrraedd y ganolfan.

Mae gan y parc fynediad cyfyngedig i gerbydau ond gallwch drefnu i bobl gael eu gollwng os bydd angen. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Cost llogi
  Maint y grŵp Hanner Diwrnod Diwrnod Llawn
Sefydliadau masnachol a llogi digwyddiadau Hyd at 24 £120 +TAW £240 +TAW
25 – 45 £240 +TAW £360 +TAW
Sefydliadau nid-er-elw, elusennau a masnachwyr unigol Hyd at 24 £60 +TAW £120 +TAW
25 – 45 £120 +TAW £180+TAW

Codir isafswm tâl i logi am hanner diwrnod

Os bydd eich grŵp yn cynnwys 25 neu fwy o bobl, bydd angen i chi archebu’r ystafell ymneilltuo os ydych yn bwriadu cael lluniaeth. Tâl ychwanegol o £55 +TAW

Mae gennym arlwywyr o’r radd flaenaf ar y safle sy’n gallu teilwra bwffes a phecynnau lluniaeth yn ôl eich chwaeth a’ch cyllideb benodol.

 A wyddech chi...?

Mae’r adeilad wedi ennill Lefel 4 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd a ddyfernir i sefydliadau sy’n dangos rheolaeth amgylcheddol effeithiol. Mae lefelau uchel inswleiddio’r adeilad, ynghyd â’i do glaswellt, ei friciau wedi’u hadfer, ei baneli solar a’r cyfleuster trin carthion ar y safle, yn ei wneud yn gynaliadwy.

Lluniaeth

Mae gennym arlwywyr o’r radd flaenaf ar y safle sy’n gallu teilwra bwffes a phecynnau lluniaeth yn ôl eich chwaeth a’ch cyllideb benodol.

Os bydd eich grŵp yn cynnwys 25 neu fwy o bobl, bydd angen i chi archebu’r ystafell ymneilltuo deillio os ydych yn bwriadu cael lluniaeth.

I wirio argaeledd neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am logi Canolfan Addysg Parc Bute, ffoniwch ni ar 029 2078 8402 neu e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk