Wifi

Cyhoeddwyd 24th Tach, 2020

Gellir trefnu Cysylltiad Data ar gyfer digwyddiadau ar Gae Cooper; mae cysylltiad ar gael o Gastell Caerdydd.

Mae angen o leiaf 1 mis o rybudd, gyda’r manylion terfynol i gyd wedi’u cadarnhau 10 diwrnod gwaith cyn y diwrnod cyntaf y mae angen y cysylltiad data.

Rhaid i drefnydd y digwyddiad drefnu unrhyw offer sydd ei angen i gwblhau’r cysylltiad.

Mae gofyn i drefnydd y digwyddiad dalu am gost y cysylltiad – £150 fyddai cost arferol cais syml am ddefnyddio’r cysylltiad presennol yn y Castell; Bydd unrhyw amrywiadau o hyn yn destun dyfynbris.

Canllawiau ar bob digwyddiad